Relacje inwestorskie

Zakładka „Relacje inwestorskie” została stworzona w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 5 par. 5 Kodeksu spółek handlowych, obligującego spółkę akcyjną do zamieszczania na swojej stronie internetowej ogłoszeń wymaganych przez prawo lub statut spółki.

6.04.2021