Kontakt

Produkty spożywcze - FLORPAK Wojnicz

Biuro Handlowe czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

tel. 14 679 00 63

fax. 14 679 01 24

wojnicz@florpak.pl

Produkty spożywcze - FLORPAK Wojnicz

Biuro Obsługi KIienta

tel. 14 679 00 63, 14 678 90 38

biuro@florpak.pl, handlowy@florpak.pl

Dział Zakupów i Sprzedaży

tel. 14 678 90 38

urszula@florpak.pl, wojnicz@florpak.pl

Dział Jakości

tel. 14 679 00 63

wojnicz@florpak.pl

Serwis Konsumenta

tel. 14 679 00 63

handlowy@florpak.pl

Jeśli masz pytania lub chcesz poznać szczegóły oferty napisz do nas wypełniając formularz:

Florpak Sp. zo. o. z siedzibą przy ul. Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego nr 5 lok. 32, 01-015 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.sta Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 95 000PLN, KRS 0000061215, REGON 011297649, NIP 5210120345