Kontakt

Produkty spożywcze - FLORPAK Wojnicz

Biuro Handlowe czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

tel. 14 679 00 63

fax. 14 679 01 24

wojnicz@florpak.pl

Produkty spożywcze - FLORPAK Wojnicz

Biuro Obsługi KIienta

tel. 14 679 00 63, 14 678 90 38

biuro@florpak.pl, handlowy@florpak.pl

Dział Zakupów i Sprzedaży

tel. 14 678 90 38

urszula@florpak.pl, wojnicz@florpak.pl

Dział Jakości

tel. 14 679 00 63

wojnicz@florpak.pl

Serwis Konsumenta

tel. 14 679 00 63

handlowy@florpak.pl

Jeśli masz pytania lub chcesz poznać szczegóły oferty napisz do nas wypełniając formularz:

Florpak Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego nr 5 /32,
01-015 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS: 0000887757, NIP: 521-01-20-345, REGON: 011297649,
wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: 100 000,00zł.