Serwis dla plantatorów fasoli

Warzywa strączkowe

Kontraktacja fasoli

Nasza firma każdego roku prowadzi na wiosnę kontraktację fasoli białych tj.: Fasoli Piękny Jaś Tyczny, Fasoli Piękny Jaś karłowy,
Fasoli Białej Jednolitej: Igołomska, Aura, Perełka, Bomba,
oraz kolorowych: Red Kidney, Malinka, Czarna.
Zawieranie umów kontraktacyjnych daje obu stronom korzyści. Dla Dostawcy to pewność zbytu tego co wyprodukował, a dla nas stałe dostawy polskiej ,dorodnej fasoli.
Zainteresowanych zachęcamy do skorzystania z takiej oferty współpracy.

SKUP
W okresie jesienno-zimowym prowadzimy skup:
Fasoli: białych, kolorowych,
Orzecha włoskiego
UWAGA!!! Poszukujemy dostawców fasoli pochodzących z upraw ekologicznych.
Kontakt:
Florpak Sp.zo.o. Filia w Wojniczu
ul.Warszawska 29
woj.małopolskie
(0-14) 6 790-063, 6 789-038

Technologia uprawy fasoli
Fasola ? roślina roczna o dobrze rozwiniętym systemie korzeniowym. Część jedną stanowią niedojrzałe tzw. suche nasiona. Fasola zwykła, Phaseolus vulgaris, rodzina laguminosae ? motylkowate. Fasola dostarcza bielnika.
Fasola jest rośliną wrażliwą na wiatr. Jeśli rośnie w miejscach nie odsłoniętych jest podatna na uszkodzenia mechaniczne i wysychanie szczytowych partii liści.

Rodzaj ten obejmuje wiele gatunków, z których w naszym kraju uprawiane są dwa: fasola zwykła oraz fasola wielokwiatowa. Oba te gatunki w naszym klimacie są jednoroczne. W klimacie łagodniejszym fasola wielokwiatowa jest rośliną wieloletnią.
Fasola tworzy korzeń palowy, sięgający na głębokość 100-110 cm, oraz liczne korzenie boczne, rozchodzące się w promieniu 75 cm o głębokości 30 cm. Korzenie boczne w miarę dojrzewania rośliny rozrastają się w głąb gleby, dorównując często długością korzeniowi palowemu. Na korzeniach fasoli powstają brodawki korzeniowe, w których żyją bakterie Rihizobium phaseoli, wiążące azot z powietrza, z którego następnie korzysta roślina. System korzeniowy jest wrażliwy na uszkodzenia i odznacza się małą zdolnością regeneracji. Z tego powodu fasola źle znosi przesadzanie oraz zabiegi pielęgnacyjne przeprowadzone zbyt blisko korzeni.

Fasola zwykła jest rośliną samopylną. Kwiat zostaje zapylony na 1-2 przed otwarciem. Fasola wielokwiatowa jest natomiast rośliną obcopylną, zapylana głównie przez owady. W wypadku uprawy różnych odmian fasoli tycznej odległość od zasiewów innych odmian fasoli nie powinna być mniejsza niż 100 m, dla fasoli karłowej odległość od zasiewów fasoli tycznej i karłowej innej grupy użytkowej (np. fasoli wielokwiatowej) również nie mniejsza niż 100 m, odległość od zasiewów fasoli karłowej innych odmian tej samej grupy użytkowej i roślin strączkowych innych gatunków 2 m.
Odmiany fasoli dzieli się na dwie grupy: karłowe i tyczne. W ramach każdej z tych grup występują odmiany szparagowe o strąkach zielonych i o strąkach żółtych oraz odmiany uprawiane na ?suche nasiona?.

Gleba
Do uprawy tego warzywa nadają się gleby ciepłe, próchnicze, przepuszczalne, o dobrej strukturze, o odczynie zbliżonym do obojętnego. Fasola jest najbardziej wytrzymała na susze ze wszystkich strączkowych. W uprawie ? na strąk? znosi lekkie zacienienie i wymaga więcej wilgotności.
Natomiast w uprawie ? na suche nasiona? potrzebuje więcej ciepła, a mniej wilgotności i nie znosi zacienienia. Przy znacznym niedoborze wody strąki stają się włókniste.
Zabieg mulczowania gleby folią czarną lub niebieską poprawia warunki wzrostu roślin, wpływa na podniesienie temperatury gleby i jej wilgotności oraz ogranicza rozwój chwastów.

Ściółkowanie przyśpiesza wschody fasoli o 4 do 6 dni, a zbiory średnio o 8 dni. Uzyskany plon jest również wyższy.

Termin siewu fasoli
Fasola jest wrażliwa na niskie temperatury, już przy słabym przymrozku ginie. Karłowe odmiany są nieco bardziej wytrzymałe niż tyczne. Kiełkuje w temperaturze 11oC. Gdy gleba jest zimna, nasiona nie kiełkują i gniją. Minimalna temperatura wzrostu wynosi 8oC, optymalna 25oC. Potrzebują dużo ciepła w okresie kwitnienia i zawiązywania strąków. W niskiej temperaturze kwiaty opadają. W latach zimnych nasiona nie dojrzewają. W okolicach chłodniejszych można uprawiać fasolę tylko na zielony strąk. Okresy deszczowe i chłodne sprzyjają chorobom i opóźnia zbiór. Silne upały w okresie kwitnienia zmniejszają liczbę strąków.
Fasola jest rośliną ciepłolubną dlatego siew przypada miedzy 10, a 15 maja. Okres wegetacji fasoli trwa 60-90 dni.
Aby przedłużyć okres zbiorów fasoli szparagowej można ją wysiewać co 10 do 14 dni jednak nie później niż do końca I dekady czerwca. Fasolę szparagową siejemy w rzędy co 40-50 cm. Optymalna liczba roślin na 1 m2 wynosi 20-30 szt., odstępy miedzy roślinami 3-5 cm.
Wysiewa się 90-130 kg nasion na 1 ha (drobnych 65-100 kg/ha, dużych 200-250 kg/ha). Głębokość siewu zależy od typu gleby i wynosi 2-5 cm. Odmiany tyczne sieje się pasowo w rozstawie 40-50-60 x 100-120 cm, w rzędzie sieje się co 50 cm po 4-6 nasion w gnieździe. Najlepiej pod fasole tyczną wyznaczać pole na krzyż co 50-60 cm i siać na skrzyżowaniu znaków. Obsada 20 000- 25 000 roślin/ha.

Wymagania termiczne
Szczególnie wysokie wymagania ma fasola uprawiana na suche nasiona.
Najlepiej udaje się ona w rejonach o długim, wynoszącym przynajmniej 140 dni, okresie bezmroźnym oraz o małej ilości opadów w sierpniu i wrześniu.

Przedplon
Fasola może być uprawiana po większości gatunków roślin, z wyjątkiem

  • Motylkowatych - z uwagi na niebezpieczeństwo porażenia przez te same choroby i szkodniki
  • Marchwi i pietruszki ? ze względu wystąpienia nicieni.

Na to samo stanowisko w płodozmianie fasola może wracać co 4 lata.

Nawożenie fasoli
Fasola, z uwagi na wysoką wartość odżywczą (jest ona najbogatszym źródłem białka roślinnego) w grupie warzyw strączkowych należy do roślin o największym znaczeniu gospodarczym. Wielkość i jakość uzyskiwanego plonu fasoli w dużej mierze zależy od prawidłowego nawożenia.

Obornik
Przy uprawie fasoli na glebach lżejszych, ubogich w substancje organiczną, a także od dawna nie nawożonych obornikiem, powinno się dać 20-30 ton/ha tego nawozu. Na żyznej glebie fasole uprawia się w drugim lub trzecim roku po oborniku, natomiast na słabszej można uprawiać w pierwszym roku po oborniku.

Wapń
Optymalny dla tego gatunku odczyn gleby (ph) wynosi 6,6-7,2.
Potrzeby pokarmowe fasoli szparagowej w stosunku do tego makroelementu są zróżnicowane i wynoszą:

  • 80kg CaO/ha- dla odmian karłowych dających plon 10 t/ha
  • 130 kg CaO/ha dla odmian tycznych, których średni plon wynosi 12 t/ha

Ponieważ fasola należy do roślin wrażliwych na świeże wapniowanie, w miarę możliwości zabieg ten powinno się wykonywać przed uprawą poprzedzających je gatunków.

Azot
Szczególna cechą wszystkich motylkowatych jest zdolność współżycia (symbiozy) z grupą bakterii brodawkowych, wiążących wolny azot z powietrza, który następnie jest wykorzystywany przez roślinę. Z tego względu niewskazane jest nawożenie fasoli dużą ilością azotu mineralnego, gdyż mogłoby ono prowadzić do akumulacji w roślinach nadmiaru szkodliwych dla człowieka azotanów.
Poza tym obecność azotu mineralnego w glebie hamuje intensywność symbiozy roślin żywicielskich z bakteriami.
Duży wpływ na prawidłowy przebieg symbiozy ma także odczyn gleby -powinien być zbliżony do obojętnego-od tego w dużym stopniu zależy aktywność współżycia z bakteriami oraz prawidłowy rozwój samej rośliny.
Nawozy azotowe w ilości 30-40kg N/ha (np. w postaci saletry amonowej) wysiewa się na kilka dni przed siewem nasion.
Gdy analiza chemiczna gleby wykazuje znaczną zawartość azotanu mineralnego (suma N-NO3 i N-NH4 powyżej 30 mg N/dm3 ), nawożenia tym pierwiastkiem jest zbędne. Z azotu glebowego rośliny korzystają do momentu nawiązania symbiozy z bakteriami, która zazwyczaj rozpoczyna się gdy rośliny wytworzą 2-3liście.

Szczepienie gleby
Do gleby, na której od ponad 4 lat nie były uprawiane rośliny motylkowe, należy sztucznie wprowadzić aktywne rasy bakterii brodawkowych - zabieg ten określany jest jako szczepienie. Najczęściej polega ono na zaprawianiu nasion fasoli szczepionką o nazwie handlowej Nitragina.
W przypadku, gdy nasiona są już zaprawione chemicznymi środkami ochrony roślin, szczepionkę tę wprowadza się bezpośrednio do gleby -najpierw wymagana ilość (ściśle według zaleceń z ulotki) miesza się z około 50 kilogramami gleby (na hektar) i tak sporządzoną mieszankę rozrzuca się na polu (po zasianiu fasoli). Zabieg ten, podobnie jak siew zaszczepionych nasion, należy wykonać w dzień pochmurny lub po zachodzie słońca.
Potas
Orientacyjne dawki dla tego gatunku wynoszą 80-120kg K2O
kg/ha, dla odmian typu Flageolet sa wyższe- około 150kg
K2O/ha. Ponieważ fasola należy do roślin wrażliwych na nadmiar chloru w glebie, zalecaną formą nawozu jest siarczan potasu. Jednakże ze względu na to, że przy nadmiarze siarczanów w glebie rośliny gromadzą azotany, należy unikać zbyt dużych dawek tego nawozu. Pod fasolę lepiej stosować wysokoprocentowe (60% K2O) sole potasowe (KCI), które wysiewa się dostatecznie wcześnie przed rozpoczęciem uprawy- najlepiej jesienią- tak, aby zawarty w nich chlor mógł zostać wypłukany przez wody opadowe w głąb profilu glebowego.

Fosfor
Fasola ma duże zapotrzebowanie na fosfor, jego niedobór może znacznie obniżyć plon, zwłaszcza przy uprawie na suche nasiona.
Największe zapotrzebowanie roślin na ten składnik przypada między kwitnieniem, a zawiązaniem strąków. Orientacyjna dawka fosforu wynosi 60-80kg P2O5/ha.
Nawozy fosforowe podaje się zazwyczaj łącznie z potasowymi dobrze mieszając je z warstwą uprawną roli - aby umieścić potas i fosfor w zasięgu głównej masy korzeni roślin. Dostateczna zawartość fosforu w glebie wpływa na szybkość i równość dojrzewania oraz na jakość plonu.

Magnez
Wymagania pokarmowe odmian szparagowych karłowych wynoszą 15kg MgO/ha, natomiast odmian tycznych- 20kg MgO/ha. Nawożenia magnezem najkorzystniej jest łączyć z wapnowaniem, stosując nawozy wapniowo - magnezowe. W przypadku podawania samego magnezu (np.siarczanu magnezu) można wysiewać go wiosną pod kultywator.

Mikroelementy
Fasola, podobnie jak inne strączkowe, ma zwiększone zapotrzebowaniem wiele mikroelementów: molibden, żelazo, kobalt, miedź, bor. Regularne nawożenie gleb obornikiem lub kompostem na ogół zapewnia dobre zaopatrzenie roślin w te składniki. Jednak przy intensywnej uprawie warzyw (np. dwa plony w jednym roku tj. przedplon oraz fasola jako plon główny) może wystąpić zubożenie gleb. Poza tym niedobory mikroelementów mogą wystąpić w glebach zasadowych.

Zbiór fasoli tycznej na suche nasiona
Przyspieszenie dojrzewania uzyskuje się poprzez podcinanie roślin. Zabieg ten dokonuje się od połowy miesiąca września.

Plon
W naszym rejonie ok. 2t/ha w zależności od metody uprawy: na tyczkach osiąga się plon nieco wyższy niż na drutach.

Nitragina zawiera żywe bakterie brodawkowe z rodzaju Rhizobum lub Bradyrhizobium zdolne do wiązania wolnego azotu atmosferycznego w symbiozie z roślinami motylkowatymi.
Zastosowanie preparatu pozwala na zwiększenie intensywności wiązania azotu i zapewnia dostarczenie roślinom w zależności od warunków glebowych uprawianej rośliny do 600 kg N na 1 ha w ciągu sezonu wegetacyjnego. Nitraginę należy stosować dla tych roślin motylkowych dla jakich została wyprodukowana.
Zaprawianie roślin motylkowych Nitraginą można przeprowadzić na mokro ( zwilżając nasiona przygotowaną zawiesiną preparatu) lub na sucho stosując 1,5-2 porcji Nitraginy na materiał siewny przeznaczony na 1ha. Zaprawianie nasion można przeprowadzić ręcznie przez dokładne kilkakrotne mieszanie lub w zaprawiarkach mechanicznych. Zaprawiony materiał siewny chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego.
Możliwe jest jednocześnie zaprawianie z chemicznymi środkami ochrony roślin o ile wysiew dokonany będzie bezpośrednio po zabiegu. Stosowanie zabiegów ochrony roślin w trakcje wegetacji jest nieograniczone.
W celu zwiększenia efektywności wiązania wolnego azotu zalecane jest wykonanie wapnowania gleb przy zastosowaniu wapna magnezowego w okresie jesiennym przez uprawa roślin motylkowych. Bezpośrednio przed siewem możliwe jest zastosowanie nawożenia azotowego (fosforan amonu, mocznik, saletra amonowa) w dawkach nie większych niż 20 kg N na 1 ha.

Nitragina zapewnia:

  • podniesienie plonu roślin motylkowatych średnio o 10-20 %
  • związanie azotu atmosferycznego w ilości 45-600 kg/N/ha/1 rok
  • zwiększenie zawartości białka w plonie
  • poprawienie struktury gleby i jej właściwości fitosanitarnych

Żródło: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Krakowie zs. w Karniowicach Oddział w Zgłobicach.
Broszura: "Technologia uprawy fasoli"

Linki do stron:
http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx
http://www.arimr.gov.pl
http://www.ijhar-s.gov.pl
http://www.modr.pl
http://www.inwarz.skierniewice.pl
http://www.uprawy.pl/
http://www.rolnictwoekologiczne.org.pl/