Kontakt


Centrum ogrodnicze FLORPAK Warszawa


Warszawa, ul. Modlińska 56, tel. 22 614 54 60
e-mail: modlinska@florpak-garden.pl


Centrum ogrodnicze FLORPAK Łomianki

Łomianki, ul. Kolejowa 92, tel. 22 751 94 29
e-mail: lomianki@florpak-garden.pl
 

Warzywa strączkowe

FLORPAK Wojnicz

ul. Warszawska 29
32-830 Wojnicz
tel. 14 679 00 63
fax 14 679 01 24

e-mail: wojnicz@florpak.pl

Materiał szkółkarski

FLORPAK Młynki

Młynki 131 B
24-130 Końskowola
tel. 81 881 72 10, 81 881 72 11
fax 81 881 72 12

e-mail: zamawiam@florpak.pl

Magazyn nasion

FLORPAK Młynki

Młynki 131 B
24-130 Końskowola
tel. 81 881 73 26
fax 81 881 72 12

e-mail: nasiona@florpak.pl


Biuro handlowe

FLORPAK Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 92
05-092 Łomianki
tel. 22 751 95 00 - 01
fax 22 751 95 02

e-mail: roses@florpak.pl  


FLORPAK Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 92, 05-092 Łomianki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m-sta Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy. Kapitał zakładowy- 95 000PLN, REGON 011297649, NIP 521-01-20-345, KRS 0000061215

Uwagi dotyczące działania i zawartości serwisu WWW prosimy kierować na adres: poczta@florpak.pl.